Türkiye'nin Ağaç ve Çalıları

 Ülkelerin zenginliklerini bütünleyen en önemli kaynakların başında doğal kaynaklar gelmektedir.Türkiye, üç kıtanın kesişim noktasında yer alması ve karmaşık bir iklim sistemi içerisinde geniş bir iklim çeşitliliğine sahip olması nedeniyle çok zengin bir flora ve fauna çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin bu doğal zenginliği, kültürlerin de bu coğrafyada yeşermesine ve gelişmesine yol açmış, birbirinden çok farklı kültürlerin yaşam mücadelesi verdiği topraklar olmuştur. Anadolu’nun doğası ve ormanları, insanlık tarihinin çok eskilere gitmesi, insan-orman, insan-ağaç ilişkisinin de çok eskilere dayandığının önemli göstergelerine sahiptir. O nedenledir ki, bitkilerin birçoğu sağlık ve gıda alanlarında kültüre alınarak çoğaltılmış, diğer yandan da ülkemizin orman varlığı potansiyel orman varlığının gerisine düşmüştür.